Årsmøte - hovedlaget Skriv ut

Minner om årsmøtet i DIL torsdag 26. mars kl. 19 på Trolltun.
Saksliste er lagt ut tidligere her på heimesida.

Møte skal bl.a. behandle forslag til revidert organisasjonplan og reviderte lover for laget, og det er viktig at mange møter til dette årsmøtet. Se vedlegg.

I organisasjonsplanen er det satt opp forslag til hvordan styret i DIL skal organiseres. Dette må det stemmes over under årsmøtet.

I tillegg er det to forslag til organisering av laget. Det ene forslaget er at gruppene fortsetter som nå, mens det andre er sammenslåing av grupper til totalt 4 grupper. Dette må det også stemmes over på årsmøtet.

Andre forslag må leveres til styret snarest.

Årsmelding blir lagt ut innen ei uke før årsmøtet. Regnskap og budsjett blir levert ut under møtet.

 

 

 

AddThis Social Bookmark Button