Fotball

Myra_ute-65.jpg

Siste nytt

 

Dombåshallen

Dombåshallen ble offisielt åpnet søndag 7. oktober 2018.

Planleggingen av hall på Myra Stadion startet i mars 2016, og anleggsarbeidet startet 12. juli 2017. 
Hallen måler 46 meter x 66 meter og har kunstgress som dekke. Banestørrelsen er på ca 38 meter x 58 meter
På ene langsiden planlegger vi tribuneplass til ca 200 tilskuere, samt fire store lagerboder.
Hallen er egnet til mange ulike type aktiviteter, både sportslige og utenomsportslige.

For leie av hallen, se egen side

Best-Hall leverte hallen
Uni-Sport er leverandør av kunstgresset

Det var svært mange bidragsytere og det ble lagt ned omlag 3.500 dugnadstimer som sørget for at hallen ble realisert.


 
Myra_ute-123.jpg
 

Foreldrevettregler

Vi er opptatt av et godt miljø på og utenfor banen, både på treninger og under kamper. Foreldrevettreglene er utarbeidet av Norges Fotballforbund.

  1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

  2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

  3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

  4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

  5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

  6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

  7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!


Styret i fotballgruppa

Leder: Knut Petter Haadem, 928 60 714

Nestleder: Jo Halgunset, 990 97 524

Kasserer: Kjell Arne Steinhovden, 995 39 609

Kioskansvarlig: Ingrid Aalbu Sønstebø, 971 90 491

Materiellforvalter: Ståle Myhren, 906 90 715

 dombaas.il.fotballgruppa@gmail.com