Politiattest

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Hentet fra Norges Idrettsforbunds nettside, les mer om politiattest der.

Dombås IL bestemmer hvilke oppgaver og funskjoner som krever politiattest. Politattesten skal fremvises, men lagres ikke av idrettslaget. Politattestansvarlig hos Dombås IL har oversikt over hvilke personer som har politiattest. Politiattesten må fornyes hvert tredje år. Les mer om rutinene for søknad på politiattest på Norges Idrettsforbunds nettside.

for søker av politiattest:

  • Du søker enkelt om politiattest på nett her. Politiattestansvarlig skal på forhånd fylle ut dette skjemaet, som skal legges ved søknaden.

  • Etter at du har mottatt attesten skal den fremvises den politiattestansvarlige, som registrerer at den er fremvist.  Du beholder originalen selv.

  • Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk. Søknaden må derfor sendes per post til Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø. Søknadsskjema per post finner du under.